E-BOK Utformning och säkerhet. BVL 1. Utg 3 E-bok

av Hans Örnhall
E-bok

495 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
495 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år

Boken Utformning och säkerhet – byggvägledning 1 är den tredje utgåvan av verket. Bokserien om Byggvägledning syftar till att underlätta användandet av föreskrifterna i BBR och klargör bakgrunden till dem. På så sätt inspirerar den till lösningar som uppfyller funktionskraven.

Denna version har reviderats efter ändringar i avsnitt tre ”Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen”. Även ändringar i avsnitt åtta ”Säkerhet vid användning” har gjorts. I boken finns även kommentarer till byggreglerna till och med BBR 28, som började användas den 1 oktober 2019 (BFS 2019:2).

Bestämmelserna om säkerheten och tillgängligheten i BBR har tydliggjorts vid ombyggnationer och ändringar av en byggnad i samband med större krav på varsamhet i lagstiftningen. De nya texterna grundas på kunskapsmaterial från standarder, handböcker och andra relevanta källor.

Boken Utformning och säkerhet – byggvägledning 1 finns både som tryckt respektive digital bok.