Utformning och säkerhet. BVL 1. Utg 3

av Hans Örnhall
Bok
Provläs boken

499 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
499 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år
Litteraturbevakning - Tillgänglighet Prenumerera på ny litteratur inom Tillgänglighet
Litteraturbevakning - Byggregler Prenumerera på ny litteratur inom Byggregler
Den reviderade utgåvan av Byggvägledning 1 Utformning och säkerhet ansluter till ändringarna i avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen och avsnitt 8 Säkerhet vid användning och kommenterar byggreglerna till och med BBR 28 som efter en övergångsperiod ska tillämpas från den 1 oktober 2019 (BFS 2019:2).

Reglerna om tillgänglighet och säkerhet i BBR har förtydligats vid ombyggnad och ändring av byggnader i anslutning till ökade krav på varsamhet i lagstiftningen. De nya vägledande texterna baseras på aktuellt kunskapsmaterial från handböcker, standarder och övriga källor av relevans.

Byggvägledningsserien underlättar tillämpningen av föreskrifterna i BBR och förklarar bakgrunden till dessa och inspirerar på så sätt till lösningar som uppfyller funktionskraven.