E-BOK Så målade man. Utg 3 E-bok

av Karin Fridell Anter, Henrik Wannfors
E-bok

662 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
662 kr

Så målade man - Svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid är en uppdaterad nyutgåva innehållandes nya avsnitt om utvecklingen för slutet av 1900-talet och början på 2000-talet. Även avsnitt gällande äldre perioder behandlas utifrån nya forskningar har tillkommit.

Boken gavs ut för första gången år 1989 och redogjorde för historian bakom byggnadsmåleri fram till en nutid som då låg cirka 25 år tillbaka i tiden. År 1997 publicerades den andra utgåvan av boken som kompletterade med ett kort appendix. Så målade man har varit utsåld sedan många år men som nu finns publicerad i en tredje utgåva.

Boken behandlar sex århundraden av svenskt byggnadsmåleri, från Albertus Pictor till nutid, utifrån målarkårens roll vid skapandet av miljön, målningstekniker och material under olika perioder samt måleri och färgsättning i svensk arkitekturhistoria.

Karin Fridell Anter och Henrik Wannfors är författarna till boken och är båda arkitekter SAR/MSA med specialinriktning på färg och måleri.

Så målade man finns att läsa i både tryckt och digitalt format.