Hyressättnings- och förhandlingssystemet

bok

200 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Den 1 januari 2011 trädde ny lag ikraft som reglerar allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagens innehåll har i stor utsträckning påverkat förutsättningarna för att bedriva hyresförhandlingar. Under 2017 har SABO utsett nio vdar som tillsammans med SABO arbetat fram ett förslag till utveckling av hyresförhandlingssystemet. Rapporten beskriver vad gruppen kommit fram till.