E-BOK Hållbara hus i kallt klimat (vit). 31 hus.. E-bok

av Ulf (red) Nordwall, Thomas (red) Olofsson
E-bok

461 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
461 kr

Boken Hållbara hus i kallt klimat – 31 hus från Finland i öster till Kanada i väster innehåller kunskap gällande hur man utformar en hållbar arkitektur i ett arktiskt och subarktiskt klimat. Författarna har valt att exemplifiera detta genom 31 fall av hållbara byggen i länderna USA, Kanada, Svalbard, Island, Grönland, Norge, Finland och Sverige.

Husen visas upp genom bilder samt att arkitekterna bakom byggena får beskriva huset och dess utformning. Alla projekt beskrivs utifrån sex olika hållbarhetsperspektiv vilka är plats, funktion, material, återbruk, energi och klimat.
Exemplen på de olika byggena finns även översatta på engelska.