Attraktiva stråk och platser

av Rudolf Antoni, David Björnberg, Tomas Kruth
Bok

279 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Städerna lockar många människor genom alla möjligheter staden erbjuder. Möjligheter till arbete, närhet till andra och ett stort utbud av nöjen och kultur. Sverige är idag det land i Europa som urbaniseras snabbast och det finns inget som tyder på att urbaniseringen kommer att mattas av.

Boken ”Attraktiva stråk och platser – en guide för städer med ambitioner” lägger fokus på urbaniseringens utmaningar för både orter och städer. Författarna går igenom hur vi hanterar trender och utvecklar hållbart inför framtiden. Boken vänder sig till dig som på något sätt är engagerad i stadskärnans utveckling och är lika användbar om du är ny på jobbet eller har jobbat flera år i branschen.

”Attraktiva stråk och platser – en guide för städer med ambitioner” tar upp frågor som

  • Förändrade urbana beteenden
  • Urban tillgänglighet som verktyg för utveckling
  • Stråkutveckling i praktiken
  • Hållbar stadsutveckling