Designguide för smarta gator

Bok

250 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Inom forskningsprojektet Smarta gator har det tagits fram en Designguide för smarta gator. Denna handbok är tänkt att användas av alla offentliga myndigheter och privata aktörer som utformar och utvecklar gator i Sverige, vilket är i synnerhet kommuner och konsulter inom trafik- och stadsplanering.

Guiden är indelad i fem huvudkapitel som kan läsas i ordning eller som ett uppslagsverk för olika sakfrågor:

  • Gatans utveckling - beskriver historia, nutid och framtid
  • Gatans användning - beskriver användare, funktioner och mätbarhet
  • Gatans delar - beskriver gatans olika ytor och infrastruktur
  • Gatans design - beskriver principer för utformningen av gatunätet och olika gatutyper
  • Designprocessen - beskriver planeringen, dialog- och omvandlingsprocessen