E-BOK Infrastrukturguiden E-bok

av Magnus Brile
E-bok

541 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
541 kr

Boken Infrastrukturguiden - handbok i projektledning riktar sig till verksamma inom infrastrukturprojekt. Det gäller såväl beställare som konsulter men också för entreprenörer som samverkar med dessa och ibland även själva handlar som beställare.

Du får veta hur och varför man startar infrastrukturprojekt samt en redogörelse för den generiska processen som majoriteten av projekten genomgår. Läsaren får veta hur metodik, lagstiftning, krav, projektmodeller, önskemål och människor möts i ett projekt och resulterar i ombyggd eller ny infrastruktur.

För att ett projekt ska vara så effektivt som möjligt krävs en metod att följa innehållande ett bra arbetsklimat och ett tydligt arbetssätt. Boken ger konkreta tips och exempel på vad man som projektledare, projektmedarbetare och beställare ska tänka på genom alla projektets skeden.

Boken Infrastrukturguiden – handbok i projektledning finns både som digital respektive tryckt bok och kan användas i utbildningssyfte som eftergymnasial kurslitteratur.