Markåtkomst och ersättning. Utg 4

av Peter Ekbäck, Thomas Kalbro, Leif Norell, Eije Sjödin
Bok

436 krexkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Med markåtkomst menas de möjligheter som finns att tvångsvis ta mark eller rättigheter i anspråk, samt att lägga restriktioner på användningen av enskilt ägda fastigheter. Ersättning är den ekonomiska kompensation som fastighetsägare och andra som har rättigheter i en fastighet ska få när fastigheten tas i anspråk på ett sådant sätt att fastighetsägaren eller en rättighetshavare lider skada.

Boken beskriver från både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv det svenska systemet för markåtkomst och ersättning och ger ledning för hur olika situationer bör hanteras. Denna fjärde upplaga är uppdaterad med de senaste årens lagreformer inom området samt har kompletterats med nya rättsfall.