Säkra städer

Säkra städer

Aktivt arbete mot brottskoncentration

av Vania Ceccato
Bok

354 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

I de flesta städer - från minsta småstad i Sverige till megastäder som New York - finns miljöer där brott begås i större utsträckning än i andra. För att kunna förstå brottslighetens natur och agera både brottspreventivt och trygghetsskapande är det viktigt att veta varför brottslighet sker oproportionerligt mycket just i dessa miljöer.

Den här boken handlar om vilka stadsmiljöer som koncentrerar brott och presenterar möjliga förklaringar till varför det är så. Här diskuteras också vad det är som får människor att uppleva dessa miljöer som otrygga. Boken ger exempel på systematiska metoder som används för att kunna identifiera platser med hög brottskoncentration samt diskuterar möjliga relevanta situationsbaserade åtgärder för brottsförebyggande arbete i en svensk kontext.

Boken vänder sig till alla verksamma inom det expanderande brottsförebyggande och trygghetsfrämjande fältet. Den är särskilt lämplig för kriminologi- och polisutbildning och passar mycket bra för utbildningar inom stadsplanering, geografi och andra samhällsvetenskapliga områden där säkerhet och trygghet betraktas som en dimension av social hållbarhet.