Servitut i teori och praktik

av Barbro Julstad, Tomas Vesterlin
bok

479 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Servitut i teori och praktik behandlar de generella servitutsrekvisiten i svensk rätt och de särskilda bestämmerlser om servitut som finns i olika lagar. Tyngdpunkten ligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken samt i fastighetsbildningslagen och anläggningslagen, men även andra lagar tas upp.

Boken innehåller också en redovisning av de värderingsregler som ska tillämpas samt en redovisning av rättspraxis.