Statliga byggnadsminnen. Utg 4

Vägledning för tillämpning av förordningen om statliga byggnadsminnen

Bok

175 krexkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

I denna vägledning ger Riksantikvarieämbetet (RAÄ) allmänna råd för hur bestämmelserna i förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen (FSBM) bör tillämpas. Syftet är att vägledningen ska vara ett stöd i förvaltningen och att processen kring tillståndsprövning blir tydligare och enklare vilket ska leda till ökad samverkan mellan berörda parter samt att de kulturhistoriska värdena blir väl omhändertagna.

Vägledningen vänder sig i första hand till de myndigheter som förvaltar statliga byggnadsminnen, men den kan även vara till hjälp och informationskälla för antikvariska experter, konsulter, entreprenörer, brukare och andra intresserade som söker information om FSBM och dess tillämpning.