AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden

bok

161 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa hos arbetstagare till följd av exponering för de ämnen som finns listade i dessa föreskrifter.