AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet

bok

133 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Syftet med föreskrifterna är att minska risken för ohälsa relaterad till arbetet genom medicinska kontroller som

  1. visar om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete
  2. ger möjlighet att tidigt upptäcka tecken på ohälsa som beror på exponering och
  3. ger underlag för åtgärder på arbetsplatsen