Miljöbedömningar i miljöbalken

bok

405 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Den här boken ger en introduktion till vad miljöbedömning är. Den beskriver hur de olika stegen i miljöbedömningsprocessen går till och vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Eftersom miljöbedömningen är en lagstadgad process som krävs i komplexa planerings- och prövningssituationer finns många hänvisningar till lagar i texten.

Den ger också en orientering i hur miljöbedömningar kan integreras i demokratiska processer och hur den ger en grund för att fatta informerade beslut.

 

Boken behandlar bland annat följande områden:

  • Grundläggande arbetssätt i miljöbedömningar
  • Strategisk miljöbedömning
  • Specifik miljöbedömning
  • Samordning mellan strategisk och specifik miljöbedömning
  • Olika roller i miljöbedömningar

Boken är avsedd som kurslitteratur vid högskolans kurser i ämnet, men vänder sig även till yrkesverksamma som en introduktion och vägledning till miljöbedömning.