Regelsamling för hushållning, planering och byggande 2023

Bok
Provläs boken

398 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
398 kr
Litteraturbevakning - Byggregler Prenumerera på ny litteratur inom Byggregler

Reglerna i PBL för planering och byggande är omfattande och många gånger svårgenomträngliga. I denna skrift har vi samlat några lagar och allmänna råd som är centrala för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen.

Regelsamlingen bygger på de regler som gällde den 1 maj 2023. Vissa av lagarna innehåller bilagor och övergångsbestämmelser som inte tagits med då dessa är av begränsat intresse för tillämpningen idag. För aktuella och fullständiga regler hänvisar vi till riksdagens webbplats riksdagen.se. Även Boverket, Naturvårdsverket m.fl. har länkar till det aktuella och fullständiga regelverket.

Urvalet har skett i samråd med arkitekt SAR/MSA Carl-Gustaf Hagander, tidigare tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen.