Byggherrens val av affärsform

av Henrik Erdalen
Bok
Provläs boken

525 krexkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

NÄR SKA MAN välja utförandeentreprenad och när är totalentreprenad att föredra? Vilka argument talar för fast pris, löpande räkning respektive mängdreglerat kontrakt? När krävs den högsta ambitionsnivån av samverkan – allianser – och när klarar sig ett projekt utan uttalade samverkansaktiviteter? Vilket upphandlingsförfarande och vilken utvärderingsmodell stödjer det som är viktigt i just ditt projekt?

Affärsformen behöver väljas så att ansvaret för projektets osäkerheter läggs på den av parterna som är bäst rustad att hantera dem. Valet av affärsform skapar förutsättningar för en god affär där såväl byggherre som entreprenör kan känna sig som vinnare när projektet är färdigställt.

Med affärsform menas här: samarbetsform, entreprenadform, upphandlingsform, ersättningsform, upphandlingsförfarande, utvärderingsgrund och utvärderingsmodell samt paketering av entreprenader.

Byggherrens val av affärsform är den första boken på den svenska marknaden som beskriver hur projekt och program systematiskt kan arbeta med valet av affärsform och hur en byggherreorganisation kan skapa forum för erfarenhetsöverföring där valet av affärsform sätts i ett organisatoriskt sammanhang.

Boken behandlar olika aspekter av valet av affärsform och redogör för argument för, samt utmaningar och fallgropar med, respektive val.

Boken riktar sig till en bred målgrupp inom samhällsbyggnadssektorn: förvaltnings- och företagsledare, program- och projektledare, upphandlare, verksamhetsutvecklare, jurister och även entreprenörer. Den kan också användas som kurslitteratur inom projektledningskurser på högskolor och universitet.

HENRIK ERDALEN är civilingenjör och certifierad projektledare PMP® med mer än 30 års erfarenhet från projektledande roller som beställare, konsult och entreprenör inom samhällsbyggnadsområdet. Han arbetar som strateg på Trafikverket och med egen konsultverksamhet i Erdalen Project Management AB. Henrik är även medförfattare till Successivprincipen – en handbok.