Dokumentation i entreprenader. Handledning med checklistor

av Hans Severinson
bok
Provläs boken

385 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
385 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år
Bokpaket - Entreprenören Bokpaket för entreprenören
1 527 kr
Litteraturbevakning - Entreprenadjuridik Prenumerera på ny litteratur inom Entreprenadjuridik

”Dokumentation i entreprenader” är en handledning för konsulter som behöver veta hur man föreskriver dokumentation, beställare som vill veta dokumentationskraven i rollen som byggherre och entreprenörer vars uppgift är att överlämna relevant dokumentation i samband med besiktningen. Handledningens alla checklistor är till gott stöd i den processen.

En entreprenad resulterar i en rad dokument av olika slag som alla måste produceras, överlämnas eller arkiveras innan entreprenadåtagandet är avslutat. Det är svårtolkat för parterna att ur såväl samhällskrav som avtalskrav läsa ut vilken entreprenaddokumentation som verkligen krävs i ett enskilt projekt. Författaren sätter i denna skrift fingret på just den svåra tolkningen.

I handledningen behandlas främst den entreprenaddokumentation som inte räknas till drift- och underhållsinstruktioner. Vad en sådan ska innehålla beskrivs i branschstandarden ”Instruktioner för drift och underhåll” från 2010 av samma författare.

Hans Severinson har lång erfarenhet som besiktningsman och stort engagemang i frågor kring byggprojektens kvalitetssäkring. Han arbetar nu med branschuppdrag och utbildning inom området och har medverkat i ett flertal publikationer.

Ladda ner mallar och checklistor som finns i boken