E-BOK Arkitektens uppdrag. Utg 3 E-bok

E-bok

2 350 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
310 kr

Boken Arkitektens uppdrag är en uppdatering från tidigare version och finns tillgänglig som både digital och tryckt bok. Utgåvan har tagits fram av Svensk Byggtjänst tillsammans med Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB samt branschorganisationen Svenska Teknik & Designföretagen (STD-förtagen).
Skriften riktar sig till både privatpersoner och offentliga beställare i syfte att främja besluten gällande ett konsultuppdrags omfattning, kvalitet och innehåll vid upphandling av arkitekttjänster.

Boken innehåller även riktlinjer gällande omfattning och kvalitet på arkitektföretagets redovisning av ett uppdrag. Hus-, inrednings-, plan- och landskapsuppdrag presenteras separat vilket gör att passande gränsdragning mellan arkitektuppdrag behövs utföras i respektive projekt.

Boken blir del av kontraktshandlingen när det registreras i kontraktet. Innehållet på alla sidor bör värderas och ges det innehåll som är typiskt för respektive uppdrag eftersom varje uppdrag är unikt.

Interaktiv PDF-fil
Boken finns som interaktiv e-bok vilket gör att du har möjlighet att fylla i och kommentera direkt i den digitala filen och är utformad så att du enkelt kan tillämpa den i arbetet.
Ladda ner appen Adobe Acrobat Reader, finns för både iPhone/iPad och Android, så kan du enkelt lagra, signera och kommentera PDF-filer.

Rättelseblad att ladda ned