E-BOK Rättsfallsguiden. 216 viktiga avgöranden inom entreprenadrätten E-bok

av Maria Andersson, Martin Peterson, Claes Sahlin, Gustav Gonelius
E-bok

290 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
362 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år

Rättsfallsguiden presenterar referat av 216 domstolsavgöranden av särskild betydelse och intresse inom entreprenad- och konsulträtten.Boken kan väl användas som uppslagsbok, guide och hjälpmedel för alla som kommer i kontakt med entreprenadrättens område.

Rättsfallen delas upp i områdena entreprenadrätt (kommersiella entreprenader och konsumententreprenader), konsulträtt, offentlig upphandling och övrigt. Referaten hittas enkelt efter de rättsregler som finns.

Längst bak i boken finns även en tabell över vilka regler i AB 04, ABT 06, ABK 09, ABS 18, konsumenttjänstlagen och lagen om offentlig upphandling som var aktuella i respektive rättsfall. Denna tabell är tänkt att kunna användas för att hitta rättsfall som har berört en viss specifik bestämmelse. Boken innehåller även ett tydligt sakordsregister.