AMA

Samtliga AMA-böcker samlade på ett och samma ställe – AMA Anläggning, AMA Hus, AMA VVS & Kyla och AMA EL, samt administrativa föreskrifter i AMA AF. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning. Böckerna är en referensserie avsedd att ligga till grund för framtagandet av tekniska beskrivningar. AMA-serien förenklar processen att formulera material- och utförandekrav och täcker alla delar av ett byggnadsverk. 

 

Bästsäljare
Provläs

Motiv MER. Utg 4

Detta är den fjärde utgåvan av Förklaringar och motiv till mät- och ersättningsregler, MOTIV MER. Denna utgåva har uppdaterats med hänsyn till dels de senaste utgåvorna MER Anläggning 23 och MER EL 22 och dels vunna erfarenheter vid tolkning av mät- och ersättning...

Läs mer
Bok

3 065 kr

Bästsäljare

AMA Anläggning 23

AMA Anläggning är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 23 har uppdaterats parallellt med RA Anläggning 23 och MER Anläggning 23....

Läs mer
Bok

3 990 kr

AMA AF 21

Den nya boken AMA AF 21 (den tidigare utgåvan utkom 2012), innehåller nya ämnesområden som ”ligger i tiden”, till exempel för hantering av klimatfrågor. I nya AMA AF 21 har mer än 300 ändringar och kompletteringar genomförts i koder, rubriker och innehåll. AMA AF ...

Läs mer
Bok

3 990 kr

Provläs

AMA AF Konsult 23

AMA AF Konsult 23 är en ny och uppdaterad version av AF Konsult för upphandling av konsulttjänster, främst för bygg-, installations- och anläggningsprojekt. Publikationen är ett hjälpmedel för att underlätta upprättandet av administrativa föreskrifter, som utgör e...

Läs mer
Bok

2 790 kr

Motiv AMA AF 21

Motiv AMA AF 21 är till hjälp för dig som ska upprätta Administrativa föreskrifter och för dig som ska tolka innehållet i en AF-del som ansluter till AMA AF 21. Motiv AMA AF 21 ger dig en djupare insikt i AMA AF 21 och bättre förståelse för hur man bör formulera t...

Läs mer
Bok

3 065 kr

E-bok

E-BOK AMA AF 21

Den nya boken AMA AF 21 (den tidigare utgåvan utkom 2012), innehåller nya ämnesområden som ”ligger i tiden”, till exempel för hantering av klimatfrågor. I nya AMA AF 21 har mer än 300 ändringar och kompletteringar genomförts i koder, rubriker och innehåll. AMA AF ...

Läs mer
E-bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK AMA Anläggning 23

AMA Anläggning är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 23 har uppdaterats parallellt med RA Anläggning 23 och MER Anläggning 23....

Läs mer
E-bok

3 990 kr

MER Anläggning 23

MER Anläggning 23 innehåller Mät- och Ersättningsregler för dig som bland annat upprättar mängdförteckningar för anläggningsarbeten. MER Anläggning utges i ny version vart tredje år. MER Anläggning 23 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 23 oc...

Läs mer
Bok

3 990 kr

RA Anläggning 23

RA Anläggning 23 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. RA Anläggning 23 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 23 och MER A...

Läs mer
Bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK AMA AF Konsult 23

AMA AF Konsult 23 är en ny och uppdaterad version av AF Konsult för upphandling av konsulttjänster, främst för bygg-, installations- och anläggningsprojekt. Publikationen är ett hjälpmedel för att underlätta upprättandet av administrativa föreskrifter, som utgör e...

Läs mer
E-bok

2 790 kr