AMA EL 19

bok

3 790 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
3 790 kr

AMA EL 19 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA EL 19 är en revidering av AMA EL 16.

Några nyheter i AMA EL 19:

  • Ny kodstruktur för kapitlet om märkning, kontroll och dokumentation.
  • Krav på digitala leveranser av teknisk dokumentation.
  • Texterna är uppdaterade mot relevanta utgåvor av standard och litteratur, där så är möjligt är hänvisningarna preciserade till del, avsnitt, tabeller eller liknande.
  • Begrepp inom tele är anpassade till SS 4551201 utgåva 6, Dokumentation av teletekniska anläggningar.
  • Nya hänvisningar till standardserien SS-EN 54 i brandlarmsavsnitten.
  • Utökad kodstruktur för schaktdörrar i hissystem.


Till referensverket AMA EL 19 hör även RA EL 19 och MER EL 19.

Förändringar som sker mellan AMA EL 19 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt EL och VVS & Kyla.