E-BOK AMA EL 09 E-bok

E-bok

3 790 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator

Referensverket ”AMA EL 09” används vid utformandet av beskrivningar och utförande av avtalade elektriska arbeten. ”AMA EL 09” är en uppdatering av EL AMA 98.

Uppdateringen innehåller alla de ändringar som tidigare presenterats i AMA-nytt. Koder och rubriker har reviderats när texterna har anpassats till dagens teknik, i synnerhet inom teleområdet. Texternas innehåll har också påverkats av den stora mängden standard som ändrats sedan förra utgåvan.

Komplettera AMA EL 09 med RA EL 09.