E-BOK AMA EL 12. Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten E-bok

E-bok

3 790 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
AMA EL är ett referensverk att använda vid upprättande av beskrivning och vid utförande av elektriska arbeten. AMA EL ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA EL 12 är en revidering av AMA EL 09.

Några viktiga nyheter i AMA EL 12:

- Nytt avsnitt om detektering av föremål
- Ny kod och rubrik gällande interkommunikation i hissinstallationer
- Förändrade krav på utrymmen för högspänningsutrustning
- Nytt avsnitt om diverse transportsystem
- Uppdatering av hänvisningar till standarder och andra dokument
- Nya texter som kan användas vid järnvägsprojekt


Du kommer väl ihåg att köpa RA EL 12 också?