RA EL 19

Bok

3 790 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
3 790 kr

RA EL 19 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA EL 19. Verket innehåller en omfattande erfarenhetsbaserad checklista över de uppgifter som är relevanta att föra in under koder och rubriker i en teknisk beskrivning. RA EL 19 är uppdaterad med avseende på ändringarna i AMA EL 19 samt kompletterad med nya texter och över 200 koder och rubriker.

Några nyheter i RA EL 19:

  • Ny kodstruktur för kapitlet om märkning, kontroll och dokumentation.
  • Plats att beskriva system med bränsleceller.
  • Uppdaterade råd för solcellsanläggningar och fordonsladdning.
  • Texterna är uppdaterade mot relevanta utgåvor av standard och litteratur, där så är möjligt är hänvisningarna preciserade till del, avsnitt, tabeller eller liknande.
  • Utökad kodstruktur för allmänbelysning och arbetsplatsbelysning samt uppdaterade råd om belysning.
  • Nytt avsnitt om blåsfiber.
  • Hissavsnittet har kompletterats med plats att beskriva funktionerna för en eventuell informationsdisplay i hisskorgen.

Till RA EL 19 hör även referensverket AMA EL 19 och MER EL 19.

Förändringar som sker mellan AMA EL 19 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt EL och VVS & Kyla.