AMA / AMA EL / RA EL

RA EL 22

RA EL 22 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA EL 22 och innehåller uppgifter som är relevanta att beakta och föra in i en teknisk beskrivning. RA EL 22 är en revidering av RA EL 19 som uppdaterats mot ...

Läs mer
bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK RA EL 22

RA EL 22 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA EL 22 och innehåller uppgifter som är relevanta att beakta och föra in i en teknisk beskrivning. RA EL 22 är en revidering av RA EL 19 som uppdaterats mot ...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK RA EL 19

RA EL 19 innehåller råd och anvisningar till hjälp för projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA EL 19. Verket omfattar en gedigen erfarenhetsbaserad checklista med relevanta uppgifter att föra in under koder och rubriker i en teknisk ...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK RA EL 09

RA EL 09 ger råd och anvisningar till dig som upprättar beskrivningar för elektriska arbeten. RA EL 09 innehåller alla de ändringar som tidigare presenterats i AMA-nytt. Koder och rubriker har reviderats när råden har anpassats till dagens teknik. Rådens utformnin...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK RA EL 12

RA EL ger råd och anvisningar till dig som upprättar tekniska beskrivningar för elektriska arbeten. Publikationen utkommer vart tredje år i både tryckt och digital upplaga. RA EL 12 är en uppdatering av RA EL 09. RA EL 12 innehåller bland annat följande nyheter: -...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK RA EL 16

RA EL 16 innehåller råd och anvisningar till hjälp för projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA EL 16. Verket omfattar en gedigen erfarenhetsbaserad checklista med relevanta uppgifter att föra in under koder och rubriker i en teknisk ...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

RA EL 16

AMA EL 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA EL 16 är en revidering av AMA EL 12. Några nyheter i AMA EL 16: Innehållet är uppdatera...

Läs mer
bok

3 790 kr

RA EL 19

RA EL 19 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA EL 19. Verket innehåller en omfattande erfarenhetsbaserad checklista över de uppgifter som är relevanta att föra in under koder och rubriker i en teknisk b...

Läs mer
bok

3 790 kr