Den stora knoppboken

av Claes Lööw
bok

669 kr exkl.moms

Fälthandboken kan användas vid bestämning av i Sverige förekommande lövfällande träd och buskar. Den omfattar både vilda och kultiverade träd och buskar och innehåller över 200 artbeskrivningar med nära 630 fotografier.