Skötsel av historiska trädgårdar. Gräsmattor

bok

148 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Trädgårdar kan - precis som byggnader och föremål - berätta om förfluten tid, traditioner, ideal, ekonomiska förutsättningar, praktiskt arbete och liv.

Vissa trädgårdselement har ägnats mindre uppmärksamhet när det kommer till kulturhistoriska värden. Gräsmattor, grusgångar och klippta häckar.

Skriften handlar om hur man ska tänka vid val av skötselmetod för att ta tillvara kulturhistoriska värden i historiska trädgårdar. Den innehåller dock inte praktiska instruktioner för hur man genomför olika skötselmoment.