Stadsträdslexikon

av Henrik Sjöman, Johan Slagstedt
bok

519 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Årets Trädgårdsbok 2016!
Stadsträdslexikon är ett referensverk med över 1000 träd för stadens alla platser och situationer. Arterna finns här beskrivna i bokstavsordning utifrån de latinska släktena, från Abies alba till Zelkova serrata. Beskrivningarna tar upp odlingsvärde, utseende, ekologiska strategier, odlingszon med mera. 


Stadsträdslexikon vänder sig till studenter, landskapsarkitekter, planerare, trädgårdsmästare och anläggare och ger vägledning vid val av träd för plantering i städer. Boken är ett ovärderligt verktyg i arbetet att skapa livskraftiga trädbestånd och därmed hållbara och attraktiva städer.

Titta även på Träd i urbana landskap