Bärande konstruktioner och brand. En handbok och lärobok med koppling till brandskyddskraven i EKS och Eurokoderna

av Jörgen Thor
Bok

750 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
Litteraturbevakning - Brandsäkerhet Prenumerera på ny litteratur inom Brandsäkerhet
”Bärande konstruktioner och brand” kan ses om en kombinerad handbok och lärobok avseende brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner. Den baseras på brandkraven i EKS och de olika beräkningsförutsättningar vid brand som finns redovisade i Eurokoderna för betong-, stål-, samverkans- och träkonstruktioner.

Tidigare har regler för bärande konstruktioner och brand ingått i BBR avsnitt 5:8 – Bärförmåga vid brand – samt i viss omfattning även i Boverkets konstruktionsregler BKR. Men från och med 2011-01-01 har alla nationella konstruktionsnormer utgått och ersatts av de så kallade europeiska konstruktionsstandarderna eller Eurokoderna. I samband med detta har man valt att ta bort allt om bärförmåga vid brand i BBR och stället integrera kraven på bärande konstruktioner och brand i Eurokodprogrammet.

Ett övergripande dokument till standarderna i Eurokodprogrammet är EKS som står för Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av Eurokoderna. Där finns alla nationella valsammanställda som Sverige gjort och som tar över text och dimensioneringsvärden i respektive Eurokod.

Boken förmedlar också många praktiska erfarenheter från författarens drygt 40-åriga yrkesverksamhet inom området konstruktioner och brand.

Det är Brandskyddslagets förhoppning att boken ska bidra till att mer generellt öka förståelsen för och kunskaperna inom området bärande konstruktioner och brand och att den ska komma till nytta i det dagliga praktiska ingenjörsarbetet.