Brandskydd i byggprocessen

Bok

340 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
Litteraturbevakning - Brandsäkerhet Prenumerera på ny litteratur inom Brandsäkerhet

Det råder ofta stor variation i hur kontroller av brandskyddet utförs. I många fall leder det till att brister i brandskyddet inte upptäcks innan byggnaden tas i bruk. I skriften redovisas först allmän information om processer för projektering och utförandekontroll i syfte att ge ökad kunskap och förståelse. Därefter ges förslag till hur brandskyddet bör kontrolleras i utförandeskedet.

Rekommendationen riktar sig till brandskyddskonsulter, byggnadsnämnder, räddningstjänst, kontrollansvariga, fastighetsägare, byggkonsulter, byggherrar, projektledare och entreprenörer.