SBF 504:1 Regler för trycksatt stigarledning

bok

460 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

I Boverkets regler har sedan BBR 19 införts att trycksatta stigarledningar bör installeras  för byggnader med en byggnadshöjd över 40 meter.

Regelverket SBF 504:1 beskriver hur en trycksatt stigarledning kan utformas. Regelverket omfattar krav för installation av våt trycksatt stigarledning och krav på regelbunden inspektion, provning och underhåll av dessa system.