Vägledning till skäligt brandskydd i förskolor

bok

50 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
Litteraturbevakning - Brandsäkerhet Prenumerera på ny litteratur inom Brandsäkerhet
”Vägledning till skäligt brandskydd i förskolor” beskriver både tekniskt och organisatoriskt brandskydd. Det som beskrivs är Brandskyddsföreningens tolkning som stödjer sig på lagstiftning, andra publikationer, redovisade rättsfall, författarnas erfarenheter och synpunkter från remissinstanser. Det utesluter dock inte att det finns andra tolkningar.

Förskolor är hårt drabbade av bränder och de allra flesta har startats med uppsåt. Lagen om skydd mot olyckor säger att ägare och nyttjare av en byggnad ska ha ett brandskydd i skälig omfattning. Många tycker att det är svårt att avgöra vad som menas med skälig omfattning.

I den här vägledningen beskrivs vad Brandskyddsföreningen anser vara en miniminivå på brandskyddet.

Skriften ingår en serie publikationer om skäligt brandskydd i olika verksamheter, framtagen av Brandskyddsföreningen med anledning av efterfrågan om tydligare riktlinjer om lägsta brandsäkerhetsnivå.