Grundvatten. Teori & tillämpning, utgåva 3

av Gert Knutsson, Carl-Olof Morfeldt
bok

724 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
"Grundvatten. Teori & tillämpning" ger bred kunskap om grundvatten och vissa tillämpade aspekter på grundvatten. Den är avsedd för inledande studier i hydrogeologi, som översikt för studier i angränsande ämnen samt som handbok i grundvattensfrågor för tekniker och samhällsplanerare.

Boken är också en lämplig kunskapskälla vid studier av miljöproblem i mark och vatten. Denna utgåva har aktualiserats med hänsyn till senare års erfarenheter och med hänsyn till ny lagstiftning, till exempel vattendirektivet.