Fläkt i drift. Vägledning

bok

400 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
Litteraturbevakning - VVS & KylaPrenumerera på ny litteratur inom VVS & Kyla
Litteraturbevakning - BrandsäkerhetPrenumerera på ny litteratur inom Brandsäkerhet

När en byggnad brinner är det livsviktigt att ventilationssystemet hindrar brandgaserna från att spridas till utrymmen där människor vistas. En skyddsmetod är att låta ventilationssystemets vanliga fläktar hålla undan och föra bort brandgaserna, så kallad Fläkt-i-drift.

Vägledningen från Svensk Ventilation beskriver hur Fläkt-i- drift kan utformas och dimensioneras.