Ljud från rörinstallationer - en handbok

av Christian Simmons
bok

300 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
I ”Ljud från rörinstallationer - en handbok” redovisas några vanliga ljudproblem och lösningar för värme-, vatten- och avloppsinstallationer i bostäder, vårdlokaler, skolor, kontor och liknande. Det är framför allt två typer av ljud som beskrivs: luftljud och stomljud.

Enkätundersökningar har visat, att omkring 15–20 procent av de boende i flerfamiljshus störs av ljud från ”ledningar och rör”. Detta beror ofta på stomljud från tekniska installationer, exempelvis från avloppssystem, WC, tvätt, bad, vatten- och värmesystem. Ventilations och kylsystem, kylare och tvättmaskiner kan också ge störande stomljud. I småhus är värmepumpar, cirkulationspumpar och frånluftsfläktar vanliga orsaker till klagomål på buller.

Handboken har finansierats av SBUF. Projektet har letts av Rolf Kling, VVS Företagen En referensgrupp har bidragit med förslag och granskningar.