R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav. 2013

Bok

770 krexkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:

”R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav” är riktlinjer som ska utgöra underlag för att specificera och värdera inneklimatets kvalitet, som referenshandling i samband med projektering och upphandling av inneklimatsystem.

Riktlinjerna ska även vara ett hjälpmedel vid bedömning av inneklimatets kvalitet i befintliga byggnader. R1:an ska helt enkelt fungera som en mall för krav på luftkvalitet, termiskt klimat, ljud och ljus. En mall som underlättar kommunikationen mellan byggprocessens aktörer.

Denna fjärde utgåva av R1:an har uppdaterats främst med hänsyn till ändrade myndighetskrav och standarder samt att kapitel 6 om verifiering av inneklimatkrav omarbetats och utökats. Det är främst ändringar av Boverkets byggregler, standarden SS EN 25268 avseende ljudklassning av lokaler och luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477 som föranlett ändringarna.