Vägledning för anläggningar avsedda för eldning med fasta bränslen (VFB) SIS HB 323:2011

av Per-Åke Stenqvist
bok

695 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
VFB är en svensk vägledande sammanfattning av europeiska harmoniserade standarder vad gäller hantering och förbränning med fasta bränslen. Den ger även råd och exempel på god svensk teknisk praxis baserade på bland annat de gamla Fastbränsleeldningsanvisningarna (FBEA).

Här behandlas utrustningskrav som berör pannanläggningar avsedda för produktion av ånga, hetvatten eller varmvatten. Kraven omfattar bränslehantering, eldningssystem, rökgassystem samt ask- och slaggutmatningssystem.

Vägledningen är tillämpbar på anläggningar för såväl fossila som biobaserade bränslen. För säkerhetsutrustning avsedd att skydda de tryckbärande anordningarna mot otillåtet tryck, temperatur, nivå mm hänvisas till ”Vägledning för säkerhetsutrustning vid pann- och värmeväxlaranläggningar (VSU).