Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2. Betongrapport 15.Volym I och II. Utgåva 2

Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2. Betongrapport 15.Volym I och II. Utgåva 2

Bok

1 860 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Införandet av Eurokoder för dimensionering av bärande konstruktioner medför behov av utbildning, handböcker m m. Svenska betongföreningen har därför tagit fram denna handbok om Eurokod 2 (EN 1992) som behandlar dimensionering av betongkonstruktioner. Boken, som består av två delar, är en förlängning av Eurokoden med kommentarer, förklaringar, fördjupningar, dimensioneringshjälpmedel och exempel, där så behövs.

"Volym I" ger i Del 1 direkta kommentarer och förklaringar till innehållet i EN 1992-1-1, och dispositionen där följs helt. Kommentarer ges endast där så behövs. I Del 2 som också ryms i denna volym ges en fördjupad och mer ”läroboksmässig” behandling på vissa områden som innebär nytänkande för konstruktören samt dimensioneringshjälpmedel i form av formler och diagram.

" Volym II" innehåller 21 beräkningsexempel för typiska konstruktionsdelar och – problem. De belyser de viktigaste aspekterna av dimensionering enligt Eurokod 2.

I denna andra utgåva har fel som upptäckts i första utgåvan korrigerats i volym I och II.