Betongteknisk ordlista. Svensk-engelsk. TNC 103

Betongteknisk ordlista. Svensk-engelsk. TNC 103

Bok

800 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
”Betongteknisk ordlista. TNC 103”, som ges ut gemensamt av Betongföreningen och TNC, innehåller över 900 svenska termer från det betongtekniska området, med svenska definitioner och termmotsvarigheter på engelska.

I många fall finns även förtydligande kommentarer och korshänvisningar till andra termer. Dessutom finns en systematisk termförteckning enligt en indelning i olika ämnesområden, till exempel armering, betongtillverkning, betongvaror, speciella gjutningsmetoder, redskap och maskiner för bearbetning med flera.

Ordlistan ersätter den senast tillgängliga betongordlistan som gavs ut för fyrtio år sedan, TNC 46. Denna nya ordlista har nummer 103 i TNCs serie men i Betongföreningens rapportserie har den nummer 17.