E-BOK Utformning av murverkskonstruktioner enl Eurokod 6 E-bok

av Miklós Molnár, Tomas Gustavsson
E-bok

490 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
612 kr

Boken Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6 är en handbok för personer i byggbranschen som använder sig av eurokodsystemet på murade konstruktioner. Boken ska hjälpa byggare och projektörer som varit vana vid att använda nationella svenska byggregler, som BKR, i samband med projekt som uppförs i Sverige.

Boken är även användbar för bedömning från beställar- och myndighetssidan av projekt som byggs i Sverige av byggföretag som har sin bas i andra länder samt när svenska byggföretag arbetar utomlands och svenska byggmaterialproducenter exporterar till andra länder.

Skriften berör dimensionering av murverk enligt SS-EN 1996: Eurokod 6 – Dimensionering av murverkskonstruktioner. Grundreglerna hittas i SS-EN 1996 – 1–1 och gäller både armerade och oarmerade konstruktioner men även slak- och spännarmerade.

En väldigt betydelsefull del vid användandet av eurokoderna är respektive lands nationella bilaga. För svensk del gällande den nationella bilagan står Boverket bakom där eurokoderna tillsammans med EKS utgör en del i Boverkets författningssamling.

Boken finns både som tryckt respektive digital bok.