Dimensionering av konstruktioner i rostfritt stål. SBI Publ 196

bok

590 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Publikationen är en vägledning för ingenjörer med erfarenhet av dimensionering av bärande konstruktioner i kolstål, men inte nödvändigtvis av konstruktioner i rostfritt stål. Vägledningen har inte på något sätt legal status. Den fritar inte heller ingenjören från ansvaret att konstruktionen blir säker och funktionell.

Skriften består av två delar:

  • Rekommendationer
  • Beräkningsexempel

Denna fjärde upplaga är en komplett revidering av tredje upplagan och innehåller ett antal omarbetningar.