Limträhandbok. Del 4

bok

158 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Limträ är ett konstruktionsmaterial som är lätt att hantera och det tar vid då konstruktionsvirke inte räcker till hållfasthets- eller storleksmässigt samt då man vill uppnå en mera formstabil konstruktion.

Boken riktar sig i första hand till projektörer, konstruktörer, entreprenörer och montörer. Den tar bland annat upp inköp och upphandling, transport och lossning, väderskydd och bearbetning, samt temporär stagning, beslag och avsyning. Limträhandbok Del 4 omfattar 76 sidor och är i A4-format.