Trälimning

av Eirik Raknes
bok

375 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Boken är en översättning och bearbetning av den norska handboken som utkom redan 1986. Texten har även anpassats till svenska förhållanden där så ansetts lämpligt. Handboken tar upp olika limmer, val av lim, limningstekniker, exempel på limning, provning av lim, limningsfel samt risker, hantering och regler kring lim.