E-BOK Arkitekt 3.0 - Guide för projekterande arkitekter E-bok

av Nina Sandahl, Jenny Eringstam
E-bok
Provläs boken

644 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
644 kr

I ARKITEKT 3.0 – GUIDE FÖR PROJEKTERANDE ARKITEKTER finns fakta och information samlad till stöd för den projekterande arkitekten, arkitektstudenten och andra verksamma i byggbranschen som vill skapa sig en helhetsbild av arkitektyrket och dess olika arbetsuppgifter.

Boken är indelad i fem delar. En övergripande del som beskriver byggprocessen i sin helhet och ger en bild av de ramar och regelverk som finns att förhålla sig till i arkitektens vardag. Här behandlas också samhällets krav på det som byggs. I på kontoret presenteras system för ritningshantering, ritningsregler och projektorganisation. Här finns också en introduktion i grafisk formgivning samt en enklare sammanställning av olika typer av datoriserade ritningsverktyg.

System och byggnadsdelar ger en översikt i ämnena byggfysik, byggteknik, konstruktion och dimensionering samt hållbart byggande. Delen om bostadsutformning och funktion handlar om tillgänglighet, funktionskrav och användbarhet. Här finns ett flertal standarder och rekommenderade mått redovisade.

Boken avslutas med ett lexikon som innehåller en översikt över de arkitekturhistoriska epokerna samt standard för areaberäkning.

ARKITEKT 3.0 – GUIDE FÖR PROJEKTERANDE ARKITEKTER är tänkt som en praktisk handbok för arkitekter och arkitektstudenter att ha nära till hands, som ett verktyg under utbildningen och i det dagliga arbetet.