Kartläggning av plastflöden i byggsektorn. Rapport 6973

Kartläggning av plastflöden i byggsektorn. Rapport 6973

Bok

173 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Byggsektorn är idag den näst största enskilda användaren av plast efter förpackningssektorn. Drygt 150 000 ton plastavfall uppkommer inom byggsektorn varje år. Mindre än 1 procent av detta sorteras ut i rena plastfraktioner och materialåtervinns. Istället återfinns den största andelen plast i blandade, brännbara fraktioner som energiåtervinns. Detta är inte hållbart om vi ska nå våra klimatmål.

Ökad kunskap om vilka typer av produkter det handlar om, och vilka polymertyper som de består av är viktig för att kunna styra sektorn mot en mer hållbar plastanvändning.

I denna rapport presenteras en kartläggning av inom vilka produktgrupper som den största plastanvändningen finns, och vilka typer av plastpolymerer som dessa består av. Uppkomsten av plastavfall beskrivs också.