E-BOK Installationskonsultens uppdrag VVS. Utg 2 E-bok

av Hans Severinson
E-bok

2 350 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
295 kr

Boken Installationskonsultens uppdrag VVS är en uppdaterad version och finns både som digital respektive tryckt bok. Denna utgåva har tagit fram av Svensk Byggtjänst och branschorganisationen Svenska Teknik & Designföretagen (STD-företagen) av VVS-konsulten Hans Severinson, Hans Severinson AB.

Skriften riktar sig till både privatpersoner och offentliga beställare i syfte att främja besluten gällande ett konsultuppdrags omfattning, kvalitet och innehåll vid upphandling av VVS-konsulttjänster. Verket består även av förslag för normal omfattning och kvalitet för VVS-konsultens redovisning av olika uppdrag.

Boken blir del av kontraktshandlingen när det registreras i kontraktet. Innehållet på alla sidor bör värderas och ges det innehåll som är typiskt för respektive uppdrag eftersom varje uppdrag är unikt.

Interaktiv PDF-fil
Boken finns som interaktiv e-bok vilket gör att du har möjlighet att fylla i och kommentera direkt i den digitala filen och är utformad så att du enkelt kan tillämpa den i arbetet.
Ladda ner appen Adobe Acrobat Reader, finns för både iPhone/iPad och Android, så kan du enkelt lagra, signera och kommentera PDF-filer.