Upphandlingens grunder. Utg 6

av Olle Lindberg, Kristian Pedersen
Bok

378 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
Litteraturbevakning - Upphandling Prenumerera på ny litteratur inom Upphandling

Det görs varje år upphandlingspliktiga inköp i Sverige till ett värde av över 800 miljarder kronor, vilket motsvarar en sjättedel av BNP. På många områden är det offentliga den i särklass största köparen av varor, tjänster och byggentreprenader. I stort sett all offentlig verksamhet och en betydande del av det svenska näringslivet påverkas därför i praktiken av rättsutvecklingen på upphandlingsområdet.

I denna den sjätte upplagan av Upphandlingens grunder redogörs för bestämmelserna i upphandlingslagarna och för hur de påverkar upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer.

I likhet med upphandlingslagarna följer kapitelindelningen i boken i huvudsak de olika stegen i upphandlingsprocessen, hela vägen från bestämmelserna om val av tillämpliga bestämmelser och upphandlingsförfarande till bestämmelserna om tilldelningsbeslut och tecknande av kontrakt samt överprövning och skadestånd.