Bokhandel

Sveriges största utbud av facklitteratur för proffs inom bygg och fastighet.

Till kategorin AMA

Till kategorin Projektering, upphandling

Till kategorin Lagar och regler

Till kategorin Konstruktion och stomme

Till kategorin Installationer

Till kategorin Förvaltning

Gå till Fler kategorier

Nyheter i bokhandeln

bostadsbestammelser_2017_6203012

Bostadsbestämmelser 2017

Myndigheternas föreskrifter innehåller inte uppgifter av handbokskaraktär och förslag på lösningar varför handböcker som Bostadsbestämmelser fyller en viktig funktion för att inte kunskap ska gå förlorad...

Pris: 495 kr + moms

arbetarskyddsregler_for_byggsektorn_2017_6449026

Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2017

Denna årliga bok återger föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som måste finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll...

Pris: 1 090 kr + moms

tidiga_skeden_6285050

Tidiga skeden i planering, bygg o förvaltning

De tidiga skedena inför och under planeringen av bygg- eller anläggningsprojekt är ofta avgörande för projektets framgång. I dag planeras och byggs bostäder, samhällsservice och infrastruktur i en takt och omfattning som vi inte upplevt sedan sextio-...

Pris: 565 kr + moms

arkitektens_handbok_2017_6144024

Arkitektens handbok 2017

Handboken är ett praktiskt hjälpmedel för den som ritar och planerar, bygger och förvaltar eller använder byggnader och landskap. 2017 års upplaga innehåller ett helt nytt kapitel med rubriken Rummet och rummets föremål...

Pris: 498 kr + moms

teknikhandboken_vvs_6002017

Teknikhandboken VVS 2017

”Installatörsföretagens Teknikhandbok VVS 2017” innehåller praktisk vvs-teknik, mått, tumregler, branschregler, AMA-krav, byggnormer, lagar samt en kalender...

Pris: 525 kr + moms

byggnaden_som_system_6108196

Byggnaden som system

I Sverige byggs det årligen cirka 4 miljoner kvadratmeter till ett värde av drygt 100 miljoner kronor. Det är av yttersta vikt att vi bygger energieffektivt och med ett gott inneklimat som mål...

Pris: 395 kr + moms

brandskydd_vid_ombyggnad_och_underhall_6050004

Brandskydd vid ombyggnad o underhåll

Handboken ger vägledning i tidiga skeden avseende vilka brandskyddskrav som gäller vid en viss typ av underhåll, ändring eller ombyggnad. Boken redovisar ett stort antal exempel på  vanliga ombyggnader och underhållsåtgärder med tillhörande krav...

Pris: 495 kr + moms

vvs_2000_varmeteknik_6905213

VVS 2000 Värmeteknik

Värmebegreppet är omfattande och behandlar både vatten och luft.VVS 2000 Värmeteknik ger en överblick av de grundläggande funktionerna i ett värmesystem, oavsett om det handlar om att distribuera denna medelst vatten eller luft...

Pris: 550 kr + moms

entreprenad_och_konsultratt_6435019

Entreprenad- och konsulträtt. Utg 9

Boken ger grundläggande kunskaper, anpassade för byggandets vardag. Författarna beskriver rättsreglernas bakgrund och funktion och deras samspel med andra regler och med tekniska förhållanden...

Pris: 775 kr + moms

forfattningshandbok_for_byggsektorn_2016_17_6424027

Författningshandbok för byggsektorn 2016/2017

Årets utgåva av författningstexter för byggsektornI denna årliga bok redovisas ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning...

Pris: 1 090 kr + moms

brandskydd_i_boverkets_byggregler_6537166

Brandskydd i BBR 23

Handboken ”Brandskydd i Boverkets byggregler BBR” behandlar föreskrifterna och de allmänna råden i BBR och är ett utmärkt stöd vid kursaktiviteter och för självstudier inom området brandskydd...

Pris: 1 174 kr + moms

sprinklerhandboken_2016_6537163

Sprinklerhandboken 2016

För att utforma en sprinkleranläggning korrekt behöver man förstå hur en mängd regelverk hänger samman och vad olika skrivningar har för innebörd. Den här boken ersätter Sprinklerhandboken 2012...

Pris: 855 kr + moms

utrymningsbelysning_6537167

Utrymningsbelysning

Denna rekommendation, "Utrymningsbelysning" är framtagen för att belysa olika lagar, föreskrifter och allmänna råd gällande vägledande markering av nödbelysning...

Pris: 440 kr + moms

tradens_hemliga_liv_6039512

Trädens hemliga liv

Vad händer egentligen i skogen? Har träden en själ? Låter det otroligt? Ja det gör det kanske.  Skogvaktaren Peter Wohlleben berättar om extraordinära förmågor hos träden...

Pris: 189 kr + moms

entreprenorens_ratt_till_ersattning_6905513

Entreprenörens rätt till ersättning

Så kallade ändrings- och tilläggsarbeten är tydligt reglerade och i AB 04 har kraven på entreprenören att underrätta beställaren skärpts. Fredrik Schedin, advokat med entreprenadfrågor som specialitet, svarar i boken på 30 vanliga frågor kring b...

Pris: 495 kr + moms

Entreprenadjuridik

Bygglitteratur VVS

Litteraturtips från våra experter

Få tips på litteratur om hus, anläggning, vvs och el av våra informatörer.

Sveriges största bokhandel för bygglitteratur.

Det finns böcker man läser mest för nöjes skull. Och så finns det böcker som man verkligen har nytta av. Vi erbjuder Sveriges största utbud av litteratur för proffs inom bygg- och fastighetssverige, allt från planering och upphandling till förvaltning. Det gemensamma i Svensk Byggtjänsts bokhandel är att varje bok är aktuell och skriven av specialister som verkligen kan sin sak. Många titlar finns också som e-böcker. Vi är idag det enda förlaget som ger ut kvalifi­cerade fackböcker för hela byggsektorn.

pbl_2010

PBL 2010 – En handbok om PBL och samhällsbyggande

Ny utgåva av handboken om PBL

Läs mer

Pris: 572 kr + moms