AMA Hus

ama_hus_18_6361341

AMA Hus 18

AMA Hus är det referensverk som används för att göra tekniska beskrivningar och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. Viktiga nyheter i AMA Hus 18: Nytt avsnitt för Beläggningar av hårdbetongmassa med underliggande koder och rubriker ...

Pris: 3 390 kr + moms

ra_hus_6361342

RA Hus 18

RA Hus innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 18 är en revidering av RA Hus 14...

Pris: 3 390 kr + moms

mer_hus_18_6361343

MER Hus 18

Mät- och ersättningsregler för hus, MER Hus 18, är anpassade till AMA Hus 18 och omarbetade jämfört med reglerna i föregångaren, MER Hus 14. Reglerna är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende husbyggnadsentreprenader...

Pris: 3 390 kr + moms

sartryck_ur_ama_hus_18_platbyggnad_6361345

Plåtbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 18

Särtrycket innehåller texter ur AMA Hus 18 som särskilt berör byggnadsplåtslageri. Urvalet av koder och rubriker avser att svara upp mot merparten av de arbeten med plåt utomhus som kan finnas åberopade i tekniska beskrivningar enligt AMA Hus 18 och ...

Pris: 1 810 kr + moms

ama_hus_14_6361331

AMA Hus 14

AMA Hus är det referensverk som används för att göra tekniska beskrivningar och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras.Viktiga nyheter i AMA Hus 14: Förändringar gällande isolering av kallvindskonstruktioner Råd och anvisningar för utfo...

Pris: 3 390 kr + moms

ra_hus_14_6361332

RA Hus 14

RA Hus innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 14 är en revidering av RA Hus 11...

Pris: 3 390 kr + moms

MER Hus 14 - Mät och ersättningsregler för husbyggnadsarbeten

MER Hus 14

"MER Hus 14" innehåller Mät- och ersättningsregler för husbyggnadsarbeten och är anpassad till AMA Hus 14. Denna utgåva av "MER Hus 14" innebär en harmonisering med MER Anläggning 13...

Pris: 3 390 kr + moms

Särtryck ur AMA Hus 14. Plåtbyggnad

Plåtbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 14

Särtrycket innehåller text ur AMA Hus 14 som berör byggnadsplåtslageri. I beskrivningar upprättade i anslutning till AMA kan dock förekomma hänvisningar till andra koder och rubriker än de som redovisas i detta särtryck...

Pris: 1 810 kr + moms

maleriarbeten_sartryck_ur_ama_hus_14_650_6361334

Måleriarbeten. Särtryck ur AMA Hus 14

"Måleriarbeten. Särtryck ur AMA Hus 14" är ett särtryck ur AMA Hus 14 har tagits fram på initiativ av och i samarbete med Målaremästarnas Riksförening. "Måleriarbeten...

Pris: 1 350 kr + moms

motiv_mer_650_6361801

Motiv MER

Motiv MER ger bakgrund och tolkningshjälp till såväl generella mät- och ersättningsregler som till de mer tillämpade mät- och ersättningsreglerna för anläggningsarbeten enligt MER Anläggning...

Pris: 2 600 kr + moms

ama_hus_11_650_6361321

AMA Hus 11

AMA Hus är ett referensverk att använda vid upprättande av beskrivningar och utförande av husbyggnadsarbeten. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 11 är en revidering av AMA hus 08...

Pris: 3 390 kr + moms

ra_hus_11_650_6361322

RA Hus 11

RA Hus innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 11 är en revidering av RA Hus 08...

Pris: 3 390 kr + moms

mer_hus_11_650_6361323

MER Hus 11

"MER Hus 11" innehåller Mät- och ersättningsregler för husbyggnadsarbeten och har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Hus 11 och RA Hus 11. Denna utgåva av "MER Hus 11" innebär en harmonisering med MER Anläggning...

Pris: 3 390 kr + moms

platbyggnad_sartryck_ur_ama_hus_11_650_6361325

Plåtbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 11

"Plåtbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 11" har tagits fram i samråd med Plåtslageriernas Riksförbund, PLR, och innehåller text ur AMA Hus 11 som berör byggnadsplåtslageri...

Pris: 1 810 kr + moms

maleriarbeten_6361324

Måleriarbeten. Särtryck ur AMA Hus 11

"Måleriarbeten. Särtryck ur AMA Hus 11" är ett särtryck ur AMA Hus 11 har tagits fram på initiativ av och i samarbete med Målaremästarnas Riksförening. "Måleriarbeten...

Pris: 1 350 kr + moms

ama_hus_08_650_6361311

AMA Hus 08

AMA Hus är ett referensdokument vid upprättande av beskrivningar och vid utförande av avtalade husbyggnadsarbeten. "AMA Hus 08" Innehåller bland annat föreskrifter om byggdelar, betongkonstruktioner, konstruktioner av metall och trä, termisk isole...

Pris: 3 390 kr + moms

ra_hus_08_650_6361312

RA Hus 08

"RA Hus 08", Råd och anvisningar till AMA Hus 08 används som hjälpmedel vid upprättande av beskrivningar. "RA Hus 08" har samma indelning som AMA Hus 08...

Pris: 3 390 kr + moms

maleriarbeten_sartryck_ur_ama_hus_08_650_6361314

Måleriarbeten. Särtryck ur AMA Hus 08

Detta särtryck ur AMA Hus 08 har tagits fram på initiativ av- och i samarbete med Målaremästarnas Riksförening. "Måleriarbeten. Särtryck ur AMA Hus 08" återger delar ur AMA Hus 08 med tillhörande råd och anvisningar ur RA Hus 08 som berör måleria...

Pris: 1 350 kr + moms

plat_och_stalbyggnad_sartryck_ur_ama_hus_08_650_6361313

Plåt. Särtryck ur AMA Hus 08

"Plåt- och Stålbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 08" har tagits fram i samråd med Plåtslageriernas Riksförbund, PLR, och innehåller text ur AMA Hus 08 som berör plåt - och stålbyggnad...

Pris: 1 810 kr + moms